Gizlilik Politikası

Aymar Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (“Aymar”) olarak ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler ve Aymar ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 2016/679 sayılı General Data Protection Regulation (“GDPR”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Aymar, çeşitli amaçlarla KVKK, KVK Politikasına ve GDPR’e uygun olarak veri toplayabilir ve işleyebilir. Bu verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu aşağıda belirtilmiştir.

Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle sitemiz ziyaretçilerinin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) KVKK hükümlerine ve KVK Politikasına uygun olarak ve işin doğası gereği toplanmaktadır.

Aymar, bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki internet bağlantı adresi ile bildirim yapabilir.

Sitemiz üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, KVKK hükümlerine ve KVK Politikasına uygun olarak belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmamaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Aymar, ziyaretçilerin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Aymar, talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Aymar tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Aymar ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Kişisel verileriniz Aymar tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen silme ve düzeltme işlemlerine ilişkin verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı

… bağlantı adresindeki iletişim formu vasıtasıyla kullanabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Aymar, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Sitemiz, web sitesi dâhilinde başka sitelere internet bağlantı adresi verebilir. Aymar, bu bağlantı adresleri vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Sitemizde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Aymar, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Sitemizin kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. E-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edilmez.

Aymar, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Aymar tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aymar@aymar.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Unvanı : Aymar Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Adres : Caferağa Mah. Bahariye Cad. No: 80 D: 12-13-14 34174 Kadıköy/İSTANBUL

Mail: aymar@aymar.com.tr

Tel: 0216 414 4821

Enüstkat Interactive